Sisärinki-testaajaryhmän ehdot

Sisärinki-testaajaryhmän ehdot

”Sisärinki” on Arnolds-ketjun tuleva ilmainen kanta-asiakasohjelma. Arnolds-ketjua, kanta-asiakasohjelmaa ja testaajaryhmää ylläpitää Hermen Oy (”Arnolds” tai ”me”), Y-tunnus 0864440–9, Annankatu 22 A 1, 00100 Helsinki. Voit olla meihin yhteydessä käyttäen verkkosivujemme lomaketta https://arnolds.fi/ota-yhteytta/ tai puhelimitse numeroon 09 42540400.

Osallistumalla testaajaryhmään hyväksyt nämä sopimusehdot. Selostamme jäljempänä myös tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun haet testaajaryhmän jäseneksi ja osallistut sen toimintaan.

 

1. Arnolds Sisärinki ja testaajaryhmä

Kanta-asiakasohjelma tulee sisältämään jäsenille kohdistettuja etuja ja tarjouksia sekä mobiilisovelluksen kautta saatavilla olevia sisältöjä. Osallistumalla Sisärinki-ohjelman testaajaryhmään (”testaajaryhmä”) voit auttaa testaamaan ja kehittämään tulevaa kanta-asiakasohjelmaa, mobiilisovellusta sekä näiden ominaisuuksia. Testaajaryhmän jäsenenä sinulla voi myös olla mahdollisuus myöhemmässä vaiheessa halutessasi osallistua lisäksi Arnoldsin muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Osana testaajaryhmän toimintaa tulet testaamaan Arnoldsin mobiilisovellusta (”mobiilisovellus”). Mobiilisovelluksen kautta asiakkaan on tarkoitus voida hallinnoida omaa Arnolds Sisärinki-jäsenyyttään ja saada helposti tietoa Arnoldsin tuotteista ja kahviloista, hyödyntää annettuja etuja tai tarjouksia sekä myöhemmässä vaiheessa tehdä ostoksia tai ennakkotilauksia Arnolds-kahviloista.

Testaajaryhmän jäsenille voidaan tarjota erilaisia etuja, kuten tarjouksia Arnoldsin tuotteista, ostoista kertyviä etuja tai esimerkiksi kutsuja tapahtumiin. Edut voivat olla kertaluonteisia etuja tai etuja, jotka ovat voimassa määrätyn ajanjakson. Testaajaryhmälle myönnettävät edut ovat saatavilla Arnoldsin mobiilisovelluksessa. Edut lunastetaan joko mobiilipalvelussa tai toimipisteissä riippuen saatavilla olevasta edusta. Ostokertymistä ansaittuja etuja ei voi missään tilanteessa nostaa rahana.

Testaajaryhmälle tarjotaan testaukseen liittyviä tehtäviä, joita voit halutessasi ottaa vastaan. Testaajaryhmän jäsenenä pysyminen edellyttää mobiilisovelluksessa ilmoitetun aktiivisuustason säilyttämistä.

Testaajaryhmään liittyvä sisältö ja viestintä tarjotaan toistaiseksi ainoastaan suomen kielellä. Osallistuaksesi testaajaryhmään sinulla tulee itse olla tarvittavat yhteensopivat tietovälineet ja verkkoyhteydet, joiden kustannuksista vastaat itse.

 

2. Testaajaryhmään hakeminen ja liittyminen

Testaajaryhmän jäsenyys on henkilökohtainen. Testaajaryhmään hakeminen ja liittyminen on ilmaista. Testaajaryhmään voi hakea jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomessa asuva luonnollinen henkilö. Arnoldsilla on oikeus hyväksyä ja hylätä hakemuksen oman harkintansa mukaan.

 

3. Tietosuoja

Hakiessasi testaajaryhmän jäseneksi ja osallistuessasi sen toimintaan, käsittelemme vastuullisena rekisterinpitäjänä henkilötietojasi seuraavasti.

Hakemuksen yhteydessä keräämme sinusta henkilötietoja kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, sukupuolesi, ikäsi, vastauksia kulutustottumuksiisi liittyviin kysymyksiin sekä muita hakemuksessasi itse mainitsemiasi tietoja. Käsittelemme näitä tietoja toteuttaaksemme oikeutettua etuamme valita testaajaryhmään mielestämme siihen parhaiten soveltuvat jäsenet.

Osallistuessasi testaajaryhmän toimintaan keräämme sinusta edellä sanotun lisäksi tietoja antamastasi palautteesta, tuote- ja palveluarvioinneistasi, ostoistasi ja kyselyihin ja tutkimuksiin antamistasi vastauksista sekä muita meille antamiasi tietoja. Käsittelemme näitä tietoja toteuttaaksemme oikeutettua etuamme kehittää ja suunnitella kanta-asiakasohjelmaamme, tuotteitamme, mobiilisovellusta sekä tulevia palveluja.

Osallistuessasi testaajaryhmän toimitaan voimme lisäksi samoja tarkoituksia varten kerätä ja käsitellä tietoja siitä, miten olet käyttänyt Arnoldsin verkkopalveluita ja mobiilisovellusta. Siltä osin kuin näiden tietojen kerääminen tai käsittely perustuu evästeisiin, pyydämme erikseen suostumustasi. Annamme suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin tietoa käyttämistämme evästeitä. Muilta osin tietojen kerääminen perustuu edellä mainittuihin oikeutettuihin etuihimme.

Säilytämme tietoja tulevan kanta-asiakasohjelman jäsenyytesi keston ajan tai niin kauan kuin on tarpeen jäsenhakemuksesi käsittelyä varten ja korkeintaan kuuden kuukauden ajan jäsenyytesi päättymisestä. Poikkeuksena ovat tiedot, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvoite – esimerkiksi kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 §:n nojalla säilytämme tiedot ja kuitit ostotapahtumistasi vähintään kuuden vuoden ajan sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Evästetietoja säilytämme korkeintaan kahden vuoden ajan.

Huomioithan, että jos jäsenyytesi tulevassa kanta-asiakasohjelmassa jatkuu testaajaryhmän jäsenyytesi päättymisen jälkeen, emme automaattisesti poista henkilötietojasi, sillä ne ovat tarpeen kanta-asiakasohjelman jäsenyyden jatkumisen kannalta. Voimme yhdistää edellä mainittuja tietoja myös muihin meillä oleviin sinua koskeviin asiakastietoihin, kuten esimerkiksi verkkosivujen palautelomakkeen kautta annettuihin asiakaspalautteisiin tai tarjouspyyntöihin, edellä todettujen perusteiden ja tarkoitusten sallimassa laajuudessa.

Arnolds voi myös erikseen pyytää sinulta suostumusta suoramarkkinoinnin lähettämiseen sinulle. Voit tällöin milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen, mutta huomaathan, että tämä ei takautuvasti vaikuta jo suoritettuihin toimenpiteisiin.

Ellet anna Arnoldsin pyytämiä testaajaryhmään hakemiseen tai sen toimintaan liittyviä tietoja, sinua ei välttämättä voida hyväksyä testaajaryhmän jäseneksi tai et voi jatkaa ryhmän jäsenenä.

Emme lähtökohtaisesti luovuta testaajaryhmään hakemisen ja osallistumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja kolmansille. Voimme kuitenkin rajoitettuna poikkeuksena edellä sanottuun käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia edellä tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi. Tällaisia tahoja voivat olla yritykset, joilta ostamme IT-palveluita kuten palvelintilaa, konesalipalveluita tai vastaavia. Arnolds käyttää lisäksi ulkopuolista palveluntarjoajaa (HubSpot) suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Nämä tekniset palveluntarjoajat toimivat niin sanottuina henkilötietojen käsittelijöinä Arnoldsin lukuun. Arnoldsin ja näiden palveluntarjoajien väliset sopimukset turvaavat henkilötietojesi turvallisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Jotkin palveluntarjoajistamme voivat olla sijoittautuneet Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja saatamme siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, ”tietosuoja-asetus”) edellytysten mukaisesti myös näissä tilanteissa esimerkiksi noudattamalla Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä voimassa olevia vakiolausekkeita tarvittaessa lisäsuojatoimilla täydennettyinä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet eli
– Oikeus saada tutustua henkilötietoihin, joita käsittelemme sinusta (tarkastusoikeus)
– Oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot sekä tietyissä tilanteissa oikeus vaatia tietojen poistamista
– Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa
– Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa vedoten henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi.

Voit käyttää näitä oikeuksiasi olemalla yhteydessä Arnoldsiin käyttämällä verkkosivujemme lomaketta https://arnolds.fi/ota-yhteytta/ tai sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@arnolds.fi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu, tietosuoja.fi), jos katsot, että Arnolds ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Arnolds voi soveltuvan tietosuojalainsäädännön sallimassa laajuudessa yksipuolisesti ilmoittaa muutoksista tässä kohdassa 3 todettuun. Jos muutokset ovat olennaisia tai asiasisältöön meneviä, Arnolds tiedottaa muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Osana muuta asiakassuhdettasi Arnoldsiin, voimme myös yleisesti kerätä ja käsitellä henkilötietojasi siten kuin yleisessä tietosuojaselosteessamme tarkemmin kuvataan: https://arnolds.fi/tietosuojaseloste/.

 

4. Immateriaalioikeudet ja salassapito

Kaikki tekijän- ja teollisoikeudet Arnoldsin sisältöihin, tuotteisiin, mobiilisovellukseen ja muuhun Arnolds-aineistoon kuuluvat Arnoldsille tai sen lisenssinantajille.

Vastaavasti kaikki oikeudet Arnoldsin sinulta keräämään tai Arnoldsille antamaasi palautteeseen (”palaute”) kuuluvat Arnoldsille. Testaamisen ja kanta-asiakasohjelman ja sen suunnittelun edellyttämässä laajuudessa Arnolds voi muokata palautetta (esimerkiksi laatia koosteita, poistaa yksilöiviä tietoja, jne.) sekä lisensoida ja edelleen luovuttaa oikeuksia palautteeseen (esimerkiksi testaamisessa ja suunnittelussa auttaville palveluntarjoajilleen).

 

5. Muutokset ja testaajaryhmän jäsenyyden päättyminen

Arnolds pidättää oikeuden milloin tahansa harkintansa mukaan muuttaa testaajaryhmän kokoonpanoa, työtapoja sekä käytössä olevia toimintoja, tuotteita tai muita palveluita. Tarvittaessa Arnolds ilmoittaa muutoksista erikseen. Arnolds voi milloin tahansa lakkauttaa tai keskeyttää testaajaryhmän toiminnan kokonaan tai osittain.

Testaajaryhmän jäsenyys (mukaan lukien sitä koskevat ehdot) on voimassa toistaiseksi. Arnolds ja testaajaryhmän jäsen voivat kumpikin irtisanoa jäsenen jäsenyyden päättymään ilman irtisanomisaikaa. Arnolds voi ilmoittaa, että jäsenen on täytettävä tietty testiaktiivisuus jäsenyyden jatkumisen ehtona, mutta Arnolds voi harkintansa mukaan irtisanoa jäsenyyden myös muusta syystä. Irtisanomisen jälkeen jäsen ei saa enää hyödyntää testaajaryhmän käytössä olleita toiminnallisuuksia tai etuja.

Jos tahdot irtisanoa jäsenyytesi testaajaryhmässä, ilmoita meille siitä kirjallisesti käyttäen edellä mainittuja yhteystietoja. Huomaathan, että pelkkä mobiilisovelluksen poistaminen ei automaattisesti tarkoita jäsenyyden tai sitä koskevien ehtojen irtisanomista.

Huomioithan myös, että tulevan kanta-asiakasohjelman jäsenyytesi ei automaattisesti pääty testaajaryhmän jäsenyyden päättyessä, vaan kanta-asiakasohjelmasta voit halutessasi erota erikseen.

 

6. Arnoldsin vastuu

Testaajaryhmä ja siihen liittyvät toiminnallisuudet ja edut asetetaan käyttöösi sellaisina kuin ne ovat. Arnolds ei ota mitään vastuuta niiden ominaisuuksista, toiminnasta, soveltuvuudesta tiettyyn yleiseen tai erityiseen tarkoitukseen tai muustakaan niihin liittyvistä seikasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Arnolds ei ole missään korvausvastuussa sinulle mistään testaajaryhmään tai siihen liittyvän seikan johdosta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

7. Lainvalinta ja riidanratkaisu

Testaajaryhmään, mobiilisovellukseen sekä näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sellaisia sääntöjä ja periaatteita, jotka voisivat johtaa muun maan lain soveltumiseen. Testaajaryhmästä, mobiilisovelluksesta sekä näistä ehdoista aiheutuvat riidat voidaan ratkaista Helsingin tai riidan osapuolena olevan testaajaryhmän jäsenen kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi myös saattaa mahdollisen vaatimuksensa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (kuluttajariita.fi).