Käyttöehdot

1. Verkkosivujen ylläpitäjä

Arnolds.fi sivustoa ylläpitää Hermen Oy, y-tunnus 0864440-9. Yrityksellä on rekisteröity toimipaikka Suomessa osoitteessa Annankatu 22 A 1, 00100 Helsinki.

2. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Sanamerkki ARNOLD’S (rek.nro 107203) ja kuviomerkit ARNOLD’S DONUTS, ARNOLD’S ja ARNOLDS (rek.nrot 127357, 136936, 212577 ja 225217 sekä yhteisömerkit 002559201 ja 000719500) ovat Hermen Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä sivusto sisältää Hermen Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Hermen Oy:n etukäteistä, kirjallista suostumusta.
Pääsyä arnolds.fi -sivustolle ei voida suorasti, epäsuorasti tai muutenkaan tulkita minkään sivustolla esiintyvän tavaramerkin tai tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Hermen Oy:n etukäteistä, kirjallista suostumusta.

3. Oikeudet lähetettyyn materiaaliin

Jos Hermen Oy vastaanottaa kilpailujen tai muun toiminnan yhteydessä sivustojen käyttäjiltä tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia, tekijänoikeudet lähetettyyn materiaaliin säilyvät käyttäjällä.
Lähettäessään tekijänoikeudella suojattua materiaalia sivuston käyttäjä vakuuttaa olevansa materiaaliin kohdistuvan tekijänoikeuden haltija tai että käyttäjällä on oikeudenhaltijan lupa lähettää suojattua materiaalia Hermen Oy:lle näiden ehtojen mukaisesti.
Käyttäjä myöntää Hermen Oy:lle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan käyttöoikeuden valmistaa kappaleita ja saattaa suojattu materiaali yleisön saataville. Myönnetty käyttöoikeus sisältää oikeuden luovuttaa oikeus edelleen sekä oikeuden muuttaa teoksia.

4.Vastuunrajoitus

Käyttämällä Arnolds.fi -sivustoa sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.
Käytät Arnolds.fi -sivustoa yksinomaan omalla vastuullasi. Tämä sivusto ja sen sisältämät tiedot, palvelut ja muu sisältö luovutetaan käytettäväksi ”sellaisena kuin ne ovat”. Hermen Oy (”Hermen”) sulkee pois kaikki erityiset tai hiljaiset takuut sivuston virheettömyydestä tai keskeytymättömästä toiminnasta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta. Hermen ei anna minkäänlaista takuuta sivuston käyttökelpoisuudesta, laadusta, oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Hermen ei takaa sivuston mahdollisten virheiden korjausta.
Hermen ei ole missään tapauksessa vastuussa suorista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai muista vahingoista, mukaan lukien liikevoiton tai liikevaihdon menetys, käytön estyminen, tietojen menetys tai mikä tahansa muu kaupallinen tai taloudellinen vahinko, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Hermenille. Hermen ei ole myöskään vastuussa mistään ylivoimaisesta esteestä johtuvasta vahingosta tai kolmannesta johtuvasta vahingosta taikka vahingosta, joka ei johdu Hermenistä. Käyttäjä vastaa kaikista tietokonejärjestelmille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai tietojen menetyksestä, joka on seurausta sivuston sisällön lataamisesta tai muusta käyttämisestä, mukaan lukien tietokonevirusten mahdollisesti aiheuttamat vahingot.